Identifiering av trollsländor är svårt. Jag gör mitt bästa men det är inte säkert jag har rätt.
To ID dragonflies is hard. I do my best but I might get it wrong. So, don´t take my word for it.

5/24/10

Arter på bloggen

Blodröd ängstrollslända,hane - Sympetrum sanguineum - Ruddy Darter, male
Blåbandad jungfruslända, hane - Calopteryx splendens
Blå jungfruslända, hane - Calopteryx virgo - Beautiful Demoiselle
Citronfläckad kärrtrollslända, hane - Leucorrhinia pectoralis - Large White-faced Darter
Fyrfläckad trollslända - Libellula quadrimaculata - Four-Spotted Chaser

Grön mosaikslända, hona - Aesha viridis - Green Hawker, female
Röd flickslända - Pyrrhosoma nymphula - Large Red Damselfly
Större rödögonflickslända,hane - Erythromma najas - Red-eyed Damselfly, male
 Större sjötrollslända - Orthetrum cancellatum - Black tailed skimmer
Tegelröd ängstrollslända - Sympetrum vulgatum - Vagrant Darter, male and female


Vinterflickslända - Common_Winter_Damselfly


Fotogalleri

No comments: