Identifiering av trollsländor är svårt. Jag gör mitt bästa men det är inte säkert jag har rätt.
To ID dragonflies is hard. I do my best but I might get it wrong. So, don´t take my word for it.

5/24/10

Vinterflickslända - Common_Winter_Damselfly

Click to enlarge
Vinterflickslända - Common_Winter_Damselfly

NF Photo 100522 vid Tornstugan

Arter på bloggen

Blodröd ängstrollslända,hane - Sympetrum sanguineum - Ruddy Darter, male
Blåbandad jungfruslända, hane - Calopteryx splendens
Blå jungfruslända, hane - Calopteryx virgo - Beautiful Demoiselle
Citronfläckad kärrtrollslända, hane - Leucorrhinia pectoralis - Large White-faced Darter
Fyrfläckad trollslända - Libellula quadrimaculata - Four-Spotted Chaser

Grön mosaikslända, hona - Aesha viridis - Green Hawker, female
Röd flickslända - Pyrrhosoma nymphula - Large Red Damselfly
Större rödögonflickslända,hane - Erythromma najas - Red-eyed Damselfly, male
 Större sjötrollslända - Orthetrum cancellatum - Black tailed skimmer
Tegelröd ängstrollslända - Sympetrum vulgatum - Vagrant Darter, male and female


Vinterflickslända - Common_Winter_Damselfly


Fotogalleri

Artlista fr Artportalen

Från Artportalen

Aeshna affinis

Allmän smaragdflickslända                                  Lestes sponsa

                                                                          Anax parthenope

Blåbandad jungfruslända                                     Calopteryx splendens

Blå jungfruslända                                                Calopteryx virgo

Blågrön mosaikslända Aeshna cyanea

Brun mosaikslända Aeshna grandis

Dvärgflickslända Nehalennia speciosa

Fjällmosaikslända Aeshna caerulea

Fjälltrollslända Somatochlora alpestris

Flodflickslända Platycnemis pennipes

Gomphus flavipes

Griptångsflickslända Coenagrion armatum

Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia

Grön mosaikslända Aeshna viridis

Guldtrollslända Cordulia aenea

Gulfläckig glanstrollslända Somatochlora flavomaculata

Gungflymosaikslända Aeshna subarctica

Höstmosaikslända Aeshna mixta

Kejsartrollslända Anax imperator

Kilfläckslända Aeshna isoceles

Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas

Kungstrollslända Cordulegaster boltonii

Ljus lyrflickslända Coenagrion puella

Metalltrollslända Somatochlora metallica

Mindre glanstrollslända Somatochlora arctica

Mindre kustflickslända Ischnura pumilio

Mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum

Mindre smaragdflickslända Lestes virens

Myrflickslända Coenagrion johanssoni

Månflickslända Coenagrion lunulatum

Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum

Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons

Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula

Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus

Sibirisk mosaikslända Aeshna crenata

Sibirisk vinterflickslända Sympecma paedisca

Sjöflickslända Enallagma cyathigerum

Spjutflickslända Coenagrion hastulatum

Starrmosaikslända Aeshna juncea

Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus

Större kustflickslända Ischnura elegans

Större rödögonflickslända Erythromma najas

Tidig mosaikslända Brachytron pratense

Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi

Tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata

Vandrande mosaikslända Anax ephippiger

Vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus

Vassmosaikslända Aeshna serrata

Vinterflickslända Sympecma fusca

Arter på bloggen - Species on the blog

Blåbandad jungfruslända, hane - Calopteryx splendens

Blå jungfruslända, hane - Calopteryx virgo – Beatiful Demoiselle
Röd flickslända - Pyrrhosoma nymphula - Large Red Damselfly
Svart ängstrollslända - Sympetrum danae - Black Darter
Större rödögonflickslända,hane - Erythromma najas - Red-eyed Damselfly, male
Vinterflickslända - Common_Winter_Damselfly