Identifiering av trollsländor är svårt. Jag gör mitt bästa men det är inte säkert jag har rätt.
To ID dragonflies is hard. I do my best but I might get it wrong. So, don´t take my word for it.

5/24/10

Arter på bloggen - Species on the blog

Blåbandad jungfruslända, hane - Calopteryx splendens

Blå jungfruslända, hane - Calopteryx virgo – Beatiful Demoiselle
Röd flickslända - Pyrrhosoma nymphula - Large Red Damselfly
Svart ängstrollslända - Sympetrum danae - Black Darter
Större rödögonflickslända,hane - Erythromma najas - Red-eyed Damselfly, male
Vinterflickslända - Common_Winter_Damselfly

No comments: