Identifiering av trollsländor är svårt. Jag gör mitt bästa men det är inte säkert jag har rätt.
To ID dragonflies is hard. I do my best but I might get it wrong. So, don´t take my word for it.

5/23/12

Äntligen vakna - Finally awake

click to enlarge
Fyrfläckad trollslända, Libellula quadrimaculata,Four-Spotted Chaser
NF Photo 120522, Krämbol

Guldtrollslända - Cordulia aenea - Downy Emerald
NF Photo 120523, Lillsjön
Den här var olycklig, fast i ett spindelnät. Jag frigjorde den men den hade förlorat en del av ett ben så den klarade sig antaligen inte.
This was an unhappy dragonfly, trapped in a spiderweb. I freed it but it had lost a part of a leg so I doubt it will survive.

NF Winged 41 
Fotogalleri Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , ,