Identifiering av trollsländor är svårt. Jag gör mitt bästa men det är inte säkert jag har rätt.
To ID dragonflies is hard. I do my best but I might get it wrong. So, don´t take my word for it.

9/26/12

Större sjötrollslända - Orthetrum cancellatum - Black tailed skimmer

click to enlarge
Större sjötrollslända, hona - Orthetrum cancellatum - Black tailed skimmer, female

Större sjötrollslända, hane - Orthetrum cancellatum - Black tailed skimmer, male
NF Photo 120622,  Falkbo

De här såg jag i slutet på juni men glömde bort dom då jag åkte till Skottland. Men här är de nu.
I saw these in the end of June but forgot about them as I went to Scotland. But here they are now.

NF Winged 57 
Check out my other memes? NF Memes
Fotogalleri Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  , , , , ,

8/9/12

Metalltrollslända - Somatochlora metallica - Brilliant Emerald

click to enlarge
Metalltrollslända - Somatochlora metallica - Brilliant Emerald
NF Photo 090717  Duveholmsbadet

Titta vad jag hittade i mitt arkiv. Det borde vara en hane. Den grönaste av alla skimmertrollsländor stod det. Och nog är den grön. Och visar lite gult i ansiktet.   :)
Look what I found in the archives. It is probably a male. The greenest of all  Somatochlora it said, and it is green alright. And shows a little yellow in the face. :)

Om Metalltrollslända på wiki
About Brilliant Emerald on wiki


NF Winged #50
Fotogalleri Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  , ,

7/26/12

Flodflickslända - Platycnemis pennipes - White-legged Damselfly

click to enlarge
Flodflickslända - Platycnemis pennipes - White-legged Damselfly
Antagligen en hane - Probably a male
NF Photo 120725 CU-parken

other photos on wikimedia
Om Flodflickslända på wiki
About White-legged Damselfly on wiki

Tittar man på bilderna så undrar man ju hur de vet vem som är vem Så många olika färgteckningar.
If you watch the photos you can really wonder how they know who is who. So many different color patterns.

NF Winged 48
Fotogalleri Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7/12/12

Citronfläckad kärrtrollslända, hona - Leucorrhinia pectoralis - Large White-faced Darter

click to enlarge

Citronfläckad kärrtrollslända, hona - Leucorrhinia pectoralis - Large White-faced Darter /Yellow-Spotted Whiteface, female
NF Photo 120621, Luvsjön

Kan vara en Större sjötrollslända. ??
Den här honan var blyg och ville inte riktigt vara med på noterna. Men jag hittade henne i alla fall . :)
This female was shy and did not really want to be shot at. Well, at least I finally found her. :)

NF Winged #46
Fotogalleri Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6/21/12

Kärrtrollsländor, hannar - White-faced Darter, males

click to enlarge
Citronfläckad kärrtrollslända, hane - Leucorrhinia pectoralis - Large White-faced Darter /Yellow-Spotted Whiteface

Nordisk kärrtrollslända, hane - Leucorrhine rubiconde - Ruby Whiteface, male
(Northern White-faced Darter Ruby Whiteface )

Det här visar skillnaden på de två hannarna. Nu skulle det vara roligt med en hona också.
This shows the differens between the two males. Now I wish for a female too.

NF Winged #45
Fotogalleri Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  , , , , , ,, , , , ,

5/23/12

Äntligen vakna - Finally awake

click to enlarge
Fyrfläckad trollslända, Libellula quadrimaculata,Four-Spotted Chaser
NF Photo 120522, Krämbol

Guldtrollslända - Cordulia aenea - Downy Emerald
NF Photo 120523, Lillsjön
Den här var olycklig, fast i ett spindelnät. Jag frigjorde den men den hade förlorat en del av ett ben så den klarade sig antaligen inte.
This was an unhappy dragonfly, trapped in a spiderweb. I freed it but it had lost a part of a leg so I doubt it will survive.

NF Winged 41 
Fotogalleri Labels: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , ,