Identifiering av trollsländor är svårt. Jag gör mitt bästa men det är inte säkert jag har rätt.
To ID dragonflies is hard. I do my best but I might get it wrong. So, don´t take my word for it.

9/11/13

Blågrön mosaiktrollslända - Aeshna cyanea - Southern Hawker or Blue Darner

click to enlarge
Blågrön mosaiktrollslända - Aeshna cyanea - Southern Hawker or Blue Darner
NF Photo 130910
NF Photo 130905, Östra Vingåker
Fotogalleri Labels:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vassmosaikslända - Aeshna osiliensis - Baltic Hawker

click to enlarge
Vassmosaikslända - Aeshna osiliensis, male
NF Photo 130910 lilla duvesjön

This one looks rather warn out so maybe that is why I could catch it on the tree. Probably at the end of it´s season. A new species for me. :)

Om Vassmosaikslända på wiki
About Aeshna serrata on Dragonflypix

NF Winged 101
Fotogalleri Labels:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  , , , , ,